هرآنچه از داده کاوی ابری باید بدانیم

داده کاوی یکی از مهمترین روش‌ها در تجزیه و تحلیل داده‌هاست که برای استخراج اطلاعات مفید و پنهان از داده‌ها استفاده می‌شود. امروزه با پیشرفت فناوری ابری، این روش به صورت داده کاوی ابری نیز شناخته می‌شود. در این مقاله، به بررسی داده کاوی ابری پرداخته و روش‌های مختلف استخراج داده‌ها و تحلیل آن‌ها در […]

هرآنچه از داده کاوی ابری باید بدانیم بیشتر بخوانید »