نیماد

مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های بازگشت از بحران DRP

بازگشت از بحران DRP

بازگشت از بحران DRP به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای بازیابی عملیات تجاری پس از یک رویداد بحرانی انجام می شود. این رویداد بحرانی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • خرابی زیرساخت فناوری اطلاعات
 • نقص در سیستم های کاربردی
 • بلایای طبیعی
 • حملات سایبری

بازگشت از بحران یک فرآیند پیچیده است که نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیق دارد.  سازمان ها باید در هنگام طراحی و اجرای پروژه های DRP، نیازهای خود را به دقت شناسایی کرده و راهکارهای مناسب را انتخاب کنند.

مشاوره DRP

مشاوره DRP یک فرآیند تخصصی است که توسط متخصصان با تجربه در این زمینه انجام می شود.  مشاوران DRP  می توانند به سازمان ها در شناسایی نیازهای خود، طراحی راهکارهای DRP و اجرای این راهکارها کمک کنند. مشاوره DRP شامل مراحل زیر است:

بررسی اولیه : در این مرحله، مشاور DRP با مدیران سازمان مصاحبه می کند تا نیازهای سازمان را شناسایی کند. این مصاحبه شامل موارد زیر می تواند باشد:

 • ماهیت و اندازه سازمان
 • فرآیندهای تجاری مهم
 • سیستم های کاربردی حیاتی
 • زیرساخت فناوری اطلاعات
 • ریسک های احتمالی

بازگشت از بحران DRP

تحلیل ریسک : در این مرحله، مشاور DRP ریسک های احتمالی که می توانند منجر به یک رویداد بحرانی شوند را شناسایی و ارزیابی می کند.  \این ارزیابی شامل موارد زیر می تواند باشد:

 • احتمال وقوع یک رویداد بحرانی
 • تأثیر یک رویداد بحرانی
 • مدت زمان لازم برای بازیابی از یک رویداد بحرانی

طراحی راهکار: در این مرحله، مشاور DRP راهکارهای DRP را بر اساس نیازها و ریسک های سازمان طراحی می کند. این طراحی شامل موارد زیر می تواند باشد:

 • تعیین اهداف DRP
 • تعیین دامنه DRP
 • شناسایی رویدادهای بحرانی احتمالی
 • طراحی راهکارهای پیشگیرانه
 • طراحی راهکارهای واکنشی

اجرای راهکار : در این مرحله، مشاور DRP راهکارهای DRP را پیاده سازی می کند. این پیاده سازی شامل موارد زیر می تواند باشد:

 • آموزش کارکنان
 • آزمایش DRP
 • به روز رسانی DRP

بازگشت از بحران DRP

طراحی DRP

طراحی DRP یک فرآیند پیچیده است که نیاز به دقت و توجه زیادی دارد. در هنگام طراحی DRP، باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 • هدف DRP : هدف DRP باید مشخص باشد. هدف DRP می تواند شامل موارد زیر باشد:
 • بازیابی عملیات تجاری در اسرع وقت
 • کاهش هزینه های ناشی از یک رویداد بحرانی
 • بهبود رضایت مشتریان
 • دامنه DRP : دامنه DRP باید مشخص باشد. دامنه DRP می تواند شامل موارد زیر باشد:
 • سیستم های کاربردی
 • زیرساخت فناوری اطلاعات
 • فرآیندهای تجاری
 • رویدادهای بحرانی: رویدادهای بحرانی احتمالی باید شناسایی و ارزیابی شوند.
 • راهکارهای پیشگیرانه: راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش احتمال وقوع یک رویداد بحرانی طراحی می شوند. این راهکارها می تواند شامل موارد زیر باشد:
 • ایجاد نسخه پشتیبان از داده ها و سیستم ها
 • استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای امنیتی
 • آموزش کارکنان در مورد نحوه کاهش ریسک
 • راهکارهای واکنشی:  راهکارهای واکنشی برای بازیابی عملیات تجاری پس از وقوع یک رویداد بحرانی طراحی می شوند. این راهکارها می تواند شامل موارد زیر باشد:
 • ایجاد یک برنامه بازیابی اضطراری (ERP)
 • ایجاد یک مرکز عملیات اضطراری (EOC)
 • ایجاد یک تیم پاسخگویی به حوادث (ERT)

اجرای DRP

اجرای DRP یک فرآیند مهم است که باید با دقت و توجه زیادی انجام شود. در هنگام اجرای DRP، باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 • آموزش کارکنان:  کارکنان باید در مورد نحوه استفاده از راهکارهای DRP آموزش ببینند. این آموزش باید شامل موارد زیر باشد:
 • نحوه استفاده از نسخه پشتیبان
 • نحوه راه اندازی سیستم های جایگزین
 • نحوه برقراری ارتباط در شرایط بحرانی
 • آزمایش DRP : راهکارهای DRP باید به طور منظم آزمایش شوند تا از عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل شود.  این آزمایشات باید شامل موارد زیر باشد:
 • آزمایش نسخه پشتیبان
 • آزمایش راه اندازی سیستم های جایگزین
 • آزمایش برقراری ارتباط در شرایط بحرانی
 • به روز رسانی DRP: DRP باید به طور منظم به روزرسانی شود تا با نیازهای سازمان همگام شود. این به روزرسانی ها باید شامل موارد زیر باشد:
 • تغییرات در زیرساخت فناوری اطلاعات
 • تغییرات در فرآیندهای تجاری
 • تغییرات در ریسک های سازمان

آموزش کارکنان

آموزش کارکنان یکی از مهم ترین مراحل بازگشت از بحران DRP است. کارکنان باید در مورد نحوه استفاده از راهکارهای DRP  آموزش ببینند تا بتوانند در صورت وقوع یک رویداد بحرانی، به درستی از آنها استفاده کنند. این آموزش باید به طور کامل و دقیق انجام شود و تمام جنبه های راهکارهای DRP را پوشش دهد.

بازگشت از بحران DRP

آزمایش DRP

آزمایش DRP یک فرآیند ضروری است که برای اطمینان از عملکرد صحیح راهکارهای DRP انجام می شود. این آزمایشات باید به طور منظم انجام شوند تا از عملکرد صحیح راهکارها در شرایط واقعی اطمینان حاصل شود. آزمایشات DRP باید شامل موارد زیر باشند:

 • آزمایش نسخه پشتیبان: نسخه پشتیبان باید به طور کامل بازیابی شود و داده ها و سیستم ها باید در وضعیت اولیه خود قرار گیرند.
 • آزمایش راه اندازی سیستم های جایگزین:  سیستم های جایگزین باید به طور موفقیت آمیز راه اندازی شوند و عملیات تجاری باید به طور عادی ادامه یابد.
 • آزمایش برقراری ارتباط در شرایط بحرانی:  ارتباطات داخلی و خارجی باید در شرایط بحرانی حفظ شوند.

به روز رسانی DRP

DRP  باید به طور منظم به روزرسانی شود تا با نیازهای سازمان همگام شود. این به روزرسانی ها باید شامل موارد زیر باشند:

 • تغییرات در زیرساخت فناوری اطلاعات:  تغییرات در زیرساخت فناوری اطلاعات، مانند اضافه شدن یا حذف سیستم های جدید، باید در DRP لحاظ شوند.
 • تغییرات در فرآیندهای تجاری:  تغییرات در فرآیندهای تجاری، مانند تغییر در نحوه انجام یک فرآیند، باید در DRP  لحاظ شوند.
 • تغییرات در ریسک های سازمان: تغییرات در ریسک های سازمان، مانند افزایش احتمال وقوع یک رویداد بحرانی، باید در DRP لحاظ شوند.

مزایای اجرای DRP

اجرای DRP مزایای زیادی برای سازمان ها دارد. این مزایا می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • کاهش زمان و هزینه بازیابی از یک رویداد بحرانی
 • افزایش رضایت مشتریان
 • کاهش ریسک از دست دادن داده ها و اطلاعات
 • کاهش ریسک از دست دادن درآمد

با اجرای صحیح DRP، سازمان ها می توانند در برابر رویدادهای بحرانی مقاوم تر شوند و از خسارات ناشی از این رویدادهای جلوگیری کنند.

پیمایش به بالا