نیماد

متولی تازه فیلترینگ؛ مرکز ملی فضای مجازی

با تصویب کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، مسئولیت فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن به عهده مرکز ملی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اظهار داشت که هدف از تصویب این مواد، بهبود و نظم بخشیدن به فعالیت سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال است. مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تصویب سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در ظرف سه ماه و تصویب در شورای ملی فضای مجازی می‌باشد. سپس، تمامی تنظیم‌گران و سکوهای فضای مجازی مکلف به رعایت این سند خواهند بود. مسئولیت مسدودسازی و پالایش این سکوها نیز به عهده مرکز ملی فضای مجازی خواهد بود.

همچنین، مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت تهیه نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی را نیز برعهده خواهد داشت.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات، نیز اعلام کرده بود که براساس تصمیمی که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اتخاذ شده است، مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌ها ملزم به تهیه و تصویب “برنامۀ ملّی توسعۀ هوش مصنوعی” می‌باشند.

پیمایش به بالا